Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami

Znak OSSO.526.19.2021, Data utworzenia 2021-07-01, Obowiązujący 2021-07-01 – 2021-07-08

Opis OSSO. 526.19.2021 Bychawa, dnia 01.07.2021 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej, ul. M. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami pt. „Rejs łodzią z Bychawy do La Chapelle sur Erdre na obchody 20 lecia współpracy” w okresie od 12.07.2021 r. – 30.09.2021 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 8 lipca 2021 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta), drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego z Bychawskim Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej.

/-/ Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Plik

Plik źródłowy

Załączniki

Oferta złożona przez Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej pt.” Rejs łodzią z Bychawy do La Chapelle sur Erdre na obchody 20 lecia współpracy’