Ogłoszenie Burmistrza Bychawy – oferta UKS Podkowa

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy

Na podstawie art. 19 a pkt. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 234 poz. 1536) zamieszczam na okres 7 dni ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Podkowa” w Bychawie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych na basenie dla dzieci ze szkół podstawowych”. Miejsce zamieszczenia informacji: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie, strona internetowa Gminy Bychawa www.bychawa.pl, tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.
Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa” złożył wniosek do Burmistrza Bychawy o realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy z dnia 10 grudnia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 234 poz. 1536). Planowana realizacja zadania nastąpi w terminie 81 dni, wysokość wnioskowanej kwoty dotacji wynosi 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).
Uwagi dotyczące oferty proszę zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do 23 marca 2011 roku na adres: Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.

załącznik: ofrta.pdf