Ogłoszenie Burmistrza Bychawy z dn. 5 lutego 2015 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin składania ofert upływa w dn. 27 lutego 2015 r. o godzinie 15.15. 

Tresć ogłoszenia