Ogłoszenie Burmistrza Bychawy z dn. 8 czerwca 2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej