Ogłoszenie – dla mieszkańców ul. Pileckiego, Budnego, Zamkowej, Reja, Wyspiańskiego, 11 Listopada

image_pdfimage_print
UWAGA MIESZKAŃCY ULIC:
PILECKIEGO, BUDNEGO, ZAMKOWEJ, REJA, WYSPIAŃSKIEGO, 11 LISTOPADA

W związku z opracowywaniem dokumentacji budowlanej i wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla „Rejonu Podzamcze” w Bychawie w obrębie w/w ulic informuję, że w dniu 30.08.2007 r. (czwartek) w godz. od 13:00 do 16:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego (ul. Piłsudskiego 22) odbędzie się spotkanie przedstawicieli firmy projektowej z mieszkańcami w/w ulic.

Na spotkaniu będzie można zapoznać się z przebiegiem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wnieść ewentualne uwagi bądź zastrzeżenia.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zebrania zalecamy następujące godziny spotkań:

  • mieszkańcy ul. Pileckiego i Budnego – godz. 13-14
  • mieszkańcy ul. Zamkowej, Reja i Wyspiańskiego – godz. 14-15
  • mieszkańcy ul. 11 listopada – godz. 15-16

 

Jednocześnie informujemy, że koszty za odprowadzenie ścieków siecią kanalizacyjną są kilkakrotnie tańsze niż koszty opłat za opróżnianie bezodpływowego zbiornika ścieków (szamba).

Jednocześnie przypominamy, że będą przeprowadzane regularne kontrole legalności opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz analizy ilości pobranej wody w stosunku do ilości odprowadzonych ścieków. Właściciele powinni posiadać dokumenty potwierdzające zgodne z prawem opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Zgodnie z prawem ścieki z opróżnionych zbiorników powinny być zrzucone w oczyszczalni ścieków.

Zwracamy się do osób, które jeszcze nie wyraziły zgody na przyłączenie swojej posesji do projektowanej sieci kanalizacyjnej o przemyślenie swojej decyzji i jak najszybszy kontakt z firmą projektową w celu wyrażenia zgody.