Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie w 2021 r. dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych ze środków budżetu Gminy Bychawa

image_pdfimage_print

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 i ust. 7  „Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bychawa dla rodzinnych ogrodów działkowych” przyjętego uchwałą nr XXX/228/2021 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 czerwca 2021 r.

Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem ROD, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

O dotację mogą ubiegać się rodzinne ogrody działkowe zwane ROD, znajdujące się na terenie miasta Bychawa w terminie naboru wniosków tj.: od 06.09.2021 r. do 14.06.2021 r.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać pisemnie na formularzu wraz z kompletem załączników, o których mowa w „Regulaminie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bychawa dla rodzinnych ogrodów działkowych” w Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.

„Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bychawa dla rodzinnych ogrodów działkowych” oraz formularze wniosku dostępne są na stronie internetowej urzędu lub w pok. 19. Informacje dot. dofinansowania udzielane są pod nr tel. 81 566 00 04 wew. 39.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Załączniki:


Bychawa, dnia 15 września 2021 r.

Informacja Burmistrza Bychawy dotycząca udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych ze środków budżetu Gminy Bychawa

W odpowiedzi na ogłoszenie Burmistrza Bychawy z dnia 3 września 2021 r. o naborze wniosków o udzielenie w 2021 r. dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych ze środków budżetu Gminy Bychawa w terminie wyznaczonym, tj. do 10 września 2021 r., do Urzędu Miejskiego w Bychawie wpłynął jeden wniosek.

Dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych otrzymuje: Rodzinny Ogród Działkowy „Jedność” w Bychawie

Burmistrz Bychawy

           //

Janusz Urban