Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 12/18

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 12/18 o powierzchni 0,40 ha.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2018 r. o godz. 930 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 (I piętro).

 Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego

w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój Nr 19 lub pod numerem telefonu 081-5660004 wew. 39.

Burmistrz Bychawy

/-/

Janusz Urban

Źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=57043