Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 13/5

Burmistrz Bychawy informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie zostało podane
do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 13/5 o powierzchni 0,39 ha.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2018 r. o godz. 830 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 (I piętro).

 Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie

ul. Partyzantów 1 pokój Nr 19 lub pod numerem telefonu 081-5660004 wew. 39.

Burmistrz Bychawy

/-/

Janusz Urban

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=57041