Ogłoszenie o złożeniu oferty i oferta na realizację zadania pożytku publicznego – Wydanie książki (BTR)

image_pdfimage_print

Bychawskie Towarzystwo Regionalne złożyło ofertę dofinansowania wydania książki.
PLIK ŹRÓDŁOWY

O książce:

Albin Koprukowniak: Lokalna społeczność gminy bychawskiej i jej aktywność 1864-1918

Prof. doktor hab. Albin Koprukowniak, pracownik naukowy UMCS w Lublinie, od 1999 profesor zwyczajny. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 400 prac. Z szerokiego kręgu badawczych zainteresowań autora pierwszeństwo mają zagadnienia historycznej przeszłości Lubelszczyzny. W omawianej publikacji, tj. „Lokalna społeczność gminy bychawskiej i jej aktywność 1864-1918” wydanej nakładem Wydawnictwa UMCS w 1995 r. , autor poddaje badawczej analizie wieloraką działalność i aktywność publiczną mieszkańców gminy i parafii bychawskiej w okresie burzliwych przemian, od upadku powstania styczniowego, największego zrywu niepodległościowego w okresie zaborów, do chwili odzyskania niepodległości. Dokonania mieszkańców gminy bychawskiej w tym okresie, ich publiczna aktywność, przybierająca różne formy – wplecione w szerokie tło historyczne – jako przykład ogromnego zaangażowania wszystkich warstw i grup społecznych na rzecz realizacji celów nadrzędnych, z pominięciem interesów własnych, zasługiwały na poświęcenie im odrębnej pracy. Niniejsza publikacja, wydana przez Wydawnictwo UMCS w 1995 r. stanowi nieocenione źródło wiedzy historycznej o ogromnej wartości regionalnej. Zainteresowanie mieszkańców przeszłością ich „małej ojczyzny” jak również badania naukowe nad dziejami Lubelszczyzny, prowadzone przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych obserwowane od lat stale rośnie. Stąd potrzeba wznowienia niniejszej publikacji, która w chwili obecnej jest regionalnym „białym krukiem”

Barbara Cywińska
Dyrektor MBP w Bychawie