Ogłoszenie o złożeniu oferty i oferta na realizację zadania użytku publicznego – Zorganizowanie XIV Spotkań Regionalnych – Bychawa 2011

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:""; font-size:11.0pt;"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-"Times New Roman"; mso-bidi-"Times New Roman";}

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 8 listopada 2011 roku Bychawskie Towarzystwo Regionalne złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego „Zorganizowanie XIV Spotkań Regionalnych-Bychawa 2011„ w okresie od 1. 12. 2011 r. do 31. 12. 2011 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić w/w organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego Burmistrz Bychawy w myśl art. 19 a ust. 3 informuje, że do dnia 22. 11. 2011 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie (Punkt Obsługi Interesanta). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Bychawskim Towarzystwem Regionalnym.

Bychawa, 15-11-2011 r.


Pliki źródłowe do pobrania w formacie pdf