Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazów nieruchomości położonych w miejscowości Bychawa, Podzamcze, Kosarzew Dolny-Kolonia i Olszowiec, gmina Bychawa przeznaczonych do użyczenia

Data ogłoszenia: 2020-06-03
Termin składania ofert: 2020-06-24 23:59

Treść:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2020 r.   poz. 65 z późn. zm.)  informuję,     iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 zostały  wywieszone  na  okres  21  dni  wykazy  części  nieruchomości  położonych w miejscowości Bychawa, Podzamcze, Kosarzew Dolny-Kolonia i Olszowiec, gmina Bychawa przeznaczonych do użyczenia.

Burmistrz Bychawy
/-/
Janusz Urban

Załączniki: