Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości budynkowej położonej w m. Wola Duża przeznaczonej do użyczenia

OGŁOSZENIE

Burmistrza  Bychawy

       Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku         o gospodarce nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2021 r.   poz. 1899 z późn. zm.)  informuję,  iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy    ul. Partyzantów 1 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy części nieruchomości budynkowych  położonych w miejscowościach Kosarzew Dolny – Kolonia, Olszowiec i Wola Duża gmina Bychawa przeznaczonych do użyczenia.

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=79797