Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości budynkowej zlokalizowanej na działce nr ew. 112/3 położonej w miejscowości Olszowiec, gmina Bychawa przeznaczonej do oddania w najem

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości budynkowej położonej w miejscowości Olszowiec gmina Bychawa, przeznaczonej do oddania w najem.