Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości budynkowej zlokalizowanej na działce nr ew. 451 położonej przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bychawie przeznaczonej do użyczenia

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bychawie przeznaczonej do użyczenia.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban


https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=89266