1

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem

Data ogłoszenia: 2021-09-06 Termin składania ofert: 2021-09-27 23:59

Treść:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2020 r.   poz. 1990 z późn. zm.)  informuję,     iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 został  wywieszony  na  okres  21  dni  wykaz  części  nieruchomości  położonej w Bychawie  przeznaczonej do oddania w najem.

Załączniki