Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie, przeznaczonej do oddania w najem

Data ogłoszenia: 2020-05-05
Termin składania ofert: 2020-05-26 12:00
Treść:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej przy w Bychawie, przeznaczonej do oddania w najem.

Burmistrz Bychawy
/-/
Janusz Urban

Załączniki: