Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Adama Mickiewicza przeznaczonej do oddania w najem

Data ogłoszenia: 2022-09-30

Termin składania ofert: 2022-10-21 23:59

Na na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości budynkowej położonej w Bychawie przy ul. Adama Mickiewicza, przeznaczonej do oddania w najem.