Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Antoniego Budnego przeznaczonej do użyczenia

Data ogłoszenia 2022-11-09

Termin składania ofert 2022-11-30 23:59

OGŁOSZENIE Burmistrza  Bychawy

Działając  na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   o gospodarce nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2021 r.   poz. 1899 z późn. zm.)  informuję,  iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy   ul. Partyzantów 1 zostały wywieszone na okres 21 dni wykaz części nieruchomości   położonej w Bychawie przy ul. Antoniego Budnego przeznaczonej do użyczenia.

Załączniki do pobrania na stronie:

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=82757