Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Kajetana Koźmiana przeznaczonej do oddania w najem

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 2022-10-05 23:59

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest w części pod teren zabudowy usługowej  – symbol planu 27 U, w części pod drogę lokalną – symbol planu KDL, w części pod ciąg pieszo-jezdny – symbol planu KDX, w części pod teren zieleni naturalnej – symbol planu 25 ZN. Czasowo część działki oddaje się w najem z przeznaczeniem pod trawnik.


Na czas oznaczony do trzech lat.
Czynsz roczny ustalony w wyniku negocjacji płatny w terminie do  dnia 31 marca  z góry za dany rok. 
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podwyższenia wysokości stawki czynszu za najem w oparciu o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług za rok ubiegły ogłoszony przez GUS.

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=81972