Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego przeznaczonej do oddania w najem

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości położonej przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem.

Termin składania ofert: 2022-12-12 23:59