Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej przy ul. Partyzantów w Bychawie

image_pdfimage_print

Data ogłoszenia 2021-09-21. Termin składania ofert 2021-10-12 23:59

Treść

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2020 r.   poz. 1990 z późn. zm.)  informuję, iż  na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 został  wywieszony  na  okres  21  dni  wykaz  części  nieruchomości  położonej przy ul. Partyzantów w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem.

Załączniki