Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Bychawie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

image_pdfimage_print

Data ogłoszenia 2021-12-22. Termin składania ofert 2022-01-12 23:59

Treść:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2021 r.   poz. 1899 z późn. zm.)  informuję,     iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 został  wywieszony  na  okres  21  dni  wykaz  części  nieruchomości  położonej w Bychawie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,  przeznaczonej do oddania w najem.

Załączniki

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=78317