Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia – GPK.6845.22.2021

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2020 r.   poz. 1990 z późn. zm.)  informuję,  iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 został  wywieszony  na  okres  21  dni  wykaz  części  nieruchomości położonej przy ul. Kajetana Koźmiana w Bychawie,  przeznaczonej do wydzierżawienia.

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=74741