Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej przy ul. Antoniego Budnego w Bychawie

image_pdfimage_print

Data ogłoszenia 2021-08-24. Termin składania ofert 2021-09-14 23:59

Treść

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2020 r.   poz. 1990 z późn. zm.)  informuję,   iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 został  wywieszony  na  okres  21  dni  wykaz  części  nieruchomości położonej przy ul. Antoniego Budnego w Bychawie  przeznaczonej do wydzierżawienia.

Załączniki

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=76546