Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Bychawie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Data ogłoszenia: 2020-08-12
Termin składania ofert: 2020-09-02 23:59
Treść:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2020 r.   poz. 65 z późn. zm.)  informuję,     iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 został  wywieszony  na  okres  21  dni  wykaz  części  nieruchomości  położonej w Bychawie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego  przeznaczonej do wydzierżawienia.

Burmistrz Bychawy
/-/
Janusz Urban

Załączniki:

Źródło:

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=71209