Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem – GPK.6845.21.2021

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości położonej przy ul. Kajetana Koźmiana w Bychawie, przeznaczonej do oddania w najem.

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=74739