Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomosci gruntowej stanowiącej własność Gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy

Data ogłoszenia 2022-11-09

Termin składania ofert 2022-12-21 23:59

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  1899 z późn. zm.)  informuję,  iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego w Bychawie  został  zamieszczony  na  okres  21  dni  wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem  mieszkalnym, stanowiącej własność gminy Bychawa, położonej  w  miejscowości  Kosarzew  Dolny-Kolonia, gmina  Bychawa  przeznaczonej    do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  na rzecz  dzierżawcy.

Pliki do pobrania na stronie:

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=82758