Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa przeznaczonej do sprzedaży

                                                                             Burmistrz Bychawy

                                                                                 Janusz Urban

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=72675