Ogłoszenie w sprawie wykazu części nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego w Bychawie przeznaczonej do użyczenia

Data ogłoszenia: 2019-06-14, Termin składania ofert: 2019-07-05 12:00

Treść:

OGŁOSZENIE

Burmistrza Bychawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2019 r. poz. 801/ informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bychawie przeznaczonej do użyczenia.

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

Załączniki: