Ogłoszenie w sprawie wykazu części nieruchomości położonej przy ul. Batalionów Chłopskich w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem

Data ogłoszenia: 2019-05-10, Termin składania ofert: 2019-05-31 12:00

Treść:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. Nr 2204 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości położonej przy ulicy Batalionów Chłopskich w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem.

Wz. Burmistrza
/-/
Magdalena Kostruba

Załączniki:

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=63829#