Ogłoszenie w sprawie wykazu części nieruchomości położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem

Data ogłoszenia: 2019-02-06, Termin składania ofert: 2019-02-27 12:00, Treść:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. Nr 2204 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem.

Burmistrz Bychawy 
Janusz Urban

Załączniki: