Ogłoszenie w sprawie wykazu części nieruchomości położonej przy ul. J. Słowackiego w Bychawie, gmina Bychawa przeznaczonej do wydzierżawienia

Data ogłoszenia: 2020-01-29
Termin składania ofert: 2020-02-19 00:00
Treść:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2020 r.   poz.   65)  informuję,     iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 został  wywieszony  na  okres  21  dni  wykaz części nieruchomości  położonej przy ul. J. Słowackiego w Bychawie, gmina Bychawa przeznaczonej do oddania do wydzierżawienia.

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

Załączniki: