Ogłoszenie w sprawie wykazu części nieruchomości położonej przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem

Data ogłoszenia: 2019-06-18. Termin składania ofert: 2019-07-09 12:00

Treść:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 801) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem.

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

Załączniki: