Ogłoszenie w sprawie wykazu części nieruchomości położonej przy ulicy Kajetana Koźmiana w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem.

Data ogłoszenia: 2019-08-19

Termin składania ofert: 2019-09-08 00:00

Treść:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2018 r.   Nr   2204 z późn. zm.)  informuję,     iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 został   wywieszony  na  okres  21  dni  wykaz części nieruchomości położonej przy ulicy Kajetana Koźmiana w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem.

Ogłaszający: Burmistrz Bychawy

Załączniki:

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=65560