Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym dwa lokale mieszkalne położone przy ulicy Partyzantów 22 w Bychawie zostały przeznaczone do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemców

Termin składania ofert: 2018-08-01 12:00
Treść:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

 Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  121 z późn. zm.)  informuję,  iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego w Bychawie  został   zamieszczony  na  okres  21  dni  wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym dwa lokale mieszkalne położone przy ulicy Partyzantów 22 w Bychawie zostały przeznaczone do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemców.

Burmistrz Bychawy
/-/
Janusz Urban

Załączniki: