Ogłoszenie – wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej

image_pdfimage_print
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
działając na podstawie uchwały nr III/21/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok (załącznik do uchwały § 9 ust. 2)
ogłasza
wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2011r.

1. Współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej.
Bychawski Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 70.000,00 zł

2. Współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej.
Klub Sportowy „STARKA”
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 7.000,00 zł

2. Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych i rozgrywek
Uczniowski Klub Sportowy „PODKOWA”
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 4.200,00 zł.

/-/ Lidia Wolska
Przewodnicząca
Komisji Konkursowej