1

Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu jest promocja:

  • przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;
  • innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;
  • działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu;
  • włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy;
  • przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  i innych programów pomocowych.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 15 kwietnia 2023 roku.

Uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia zgłaszanego do konkursu powinno się mieścić w okresie od 1 lipca 2021 roku do 28 lutego 2023 roku.

Więcej informacji (w tym m.in.: kontakt do organizatora, regulamin konkursu, karta zgłoszenia) na: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces