Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne

image_pdfimage_print
Image Zarząd Miejsko Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bychawie
zaprasza
MŁODZIEŻ SZKOLNĄ
z Gminy Bychawa do wzięcia udziału
w
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 
Eliminacje w Waszych szkołach odbędą w dniu wyznaczonym przez Kierownictwo Waszej szkoły (przed feriami zimowymi)
Eliminacje gminne odbędą się w sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Bychawie w dniu 02 marca 2010 r.

 

Zakres tematyczny Turnieju

 ● Tradycja i historia straży pożarnych

Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności,ekologi i ratownictwa.

Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej

Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku.

Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania sie pożarów

Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej

Sprzęt ratowniczo – gaśniczy

Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe

Zabezpieczenia przeciwpożarowe:

– budynków

– lasów

– zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych

– substancji niebezpiecznych

Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju