Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

image_pdfimage_print

W celu ochrony życia, zdrowia lub mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

Zakaz ten obowiązuje od 26 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2020 r. do godziny 19.00 i 1 stycznia 2021 r. od godz. 6.00.

Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2020 r. do godziny 19.00 i 1 stycznia 2021 r. od godziny 6.00 może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

Powyższe przepisy wynikają z Rozporządzenia porządkowego nr 54 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.