Oświadczenie burmistrza w sprawie anonimowego doniesienia o planowanej budowie spalarni odpadów w Bychawie

image_pdfimage_print

W związku z niepokojem społecznym wywołanym anonimowym doniesieniem o planowanej budowie spalarni odpadów informuję, co następuje:

podczas obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Bychawie, która odbyła się 4 maja 2021 r. w odpowiedzi na pytanie dotyczące budowy spalarni odpadów w Bychawie, wyjaśniłem, że gmina Bychawa nie ma takowych planów inwestycyjnych. Faktem jest, że do Urzędu Miejskiego w Bychawie zgłosił się potencjalny inwestor zainteresowany budową spalarni, jednakże ŻADNE DECYZJE W TYM ZAKRESIE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest chociażby brak ogłoszenia o zamiarze zbycia mienia gminnego tj. działki o numerze 38, co jest niezbędnym elementem procedury sprzedaży nieruchomości. Insynuacje, że Burmistrz po „cichu” próbuje sprzedać działkę pod budowę spalarni są krzywdzące i niesprawiedliwe. Argumentem, który rzekomo ma potwierdzać te nieprawdziwe informacje, miały być wprowadzone do budżetu gminy środki pochodzące ze sprzedaży działek na Podzamczu. Wyjaśniam, że w „strefie inwestycyjnej” tego obszaru znajduje się 6 działek ewidencyjnych. Potencjalni inwestorzy, zainteresowani są nabyciem 2 z nich, a ich zamierzenia inwestycyjne nie dotyczą budowy spalarni.

Szanowni Państwo, jako Burmistrz zawsze kierowałem się przede wszystkim dobrem naszej Małej Ojczyzny. Decyzje, które podejmowałem nigdy nie były sprzeczne z wolą mieszkańców. Mając na uwadze kontrowersje, które wywołała nieprawdziwa informacja o rzekomym zamiarze wybudowania przez Gminę spalarni, aby uniknąć dalszego wprowadzania w błąd mieszkańców oraz rozwiać wszelkie wątpliwości, informuję, że pod obrady Rady Miejskiej, na najbliższą sesję skieruję projekt uchwały w wycofania zgody Rady Miejskiej w Bychawie na sprzedaż działki nr 38 będącej przedmiotem zainteresowania inwestora poszukującego miejsca pod lokalizację spalarni.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban