Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – czerwiec 2017

Burmistrz Bychawy, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.

 

Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży gminy Bychawa.

 

I. Rodzaj zadania:
1. Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 7 000,00 zł

 

źródło: BIP /Oficjalne dokumenty /Tablica ogłoszeń

http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1172561