Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

image_pdfimage_print
Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
I. Rodzaj zadania:
1. Współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 1. Na realizację zadania publicznego wskazanego w pkt. I.1 przeznaczono środki w wysokości: 90 000 zł.
 Termin składania ofert upływa 7 marca 2016 r. o godzinie 15.15. Oferty należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w godzinach 7.15-15.15 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).