Pamiętajmy o tabliczce z numerem domu i nazwą ulicy lub miejscowości

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy przypomina o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu tabliczki z nazwą ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – z nazwą miejscowości z nadanym numerem porządkowym. Niewywiązanie się z tego obowiązku stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny w wysokości do 250,00 zł albo kara nagany. Właściwe oznakowanie nieruchomości ułatwi odbiór śmieci z nieruchomości.