Paweł Pikula

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2012)

Starosta Lubelski od 2001 r. do dnia dzisiejszego. Radny Powiatu Lubelskiego przez cztery kolejne kadencje. Od początku swojej pracy zawodowej związany ze środowiskiem bychawskim. Już jako zastępca Burmistrza Miasta Bychawy szczególną wagę przywiązywał do wdrażania działań mających na celu podniesienie standardu usług świadczonych w administracji. Jako radny Powiatu Lubelskiego wspierał rodzące się inicjatywy lokalne mające na celu poprawę życia mieszkańców Gminy Bychawa, m.in. proces tworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie. Dzięki staraniom P. Pikuli na terenie Gminy Bychawa funkcjonują filie Starostwa Powiatowego w Lublinie, tj. Wydział Komunikacji, Wydział Geodezji, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Powiatowy Urząd Pracy, Obwód Drogowy Zarządu Dróg Powiatowych, które służą lokalnej społeczności poprzez świadczenie swych usług, a jednocześnie są miejscami pracy dla mieszkańców gminy. Przyczynił się również do rozbudowy szpitala w Bychawie oraz modernizacji i rozbudowy obiektów szkolnych powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy. Dbał o rozwój infrastruktury na terenie gminy Bychawa, o czym świadczą kilometry zmodernizowanych dróg powiatowych.