Piękne Miasto i Gmina 2017 – zaproszenie do konkursu

2016-06-29 konkurs piekne miasto i gmina

Z ogromną przyjemnością przedstawiam państwu Założenia Regulaminowe konkursu „Piękne Miasto i Gmina 2017”, który w tym roku będzie organizowany już po raz 14. Jego celem jest poprawa wyglądu miasta i gminy Bychawa oraz wyróżnienie mieszkańców, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca 2017 roku, natomiast konkursowy przegląd ogrodów zostanie przeprowadzony w terminie 3-7 lipca 2017 roku, a więc w czasie, gdy ogrody są najpiękniejsze.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

 

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE XIV edycji konkursu PIĘKNE MIASTO I GMINA 2017

1. Cel Konkursu:

Poprawa estetyki i wyglądu miasta i gminy Bychawa, popularyzacja postaw przyjaznych środowisku oraz wyróżnienie mieszkańców miasta Bychawa i wsi z terenu gminy Bychawa, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni.

2. Organizator Konkursu:

Konkurs organizowany jest przez Burmistrza Bychawy.

3. Kategorie Konkursu:

Współzawodnictwo konkursowe prowadzone jest w dwóch kategoriach:

1) najpiękniejszy ogród,

2) najpiękniejsze sołectwo.

4. Zgłoszenie do konkursu:

· Osoby zainteresowane konkursem zgłaszają swój udział osobiście w Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. partyzantów 1, 23-100 Bychawa, pok. 4 lub telefonicznie tel. 81 56 60 144 lub pocztą elektroniczną na adres  gazeta@bychawa.pl.

· W konkursie mogą brać udział ogrody zgłoszone przez:

¾ samych zainteresowanych,

¾ wytypowane za zgodą właściciela przez sołtysa, rady sołeckie, rady osiedli, burmistrza lub radnych.

· Sołectwa do konkursu mogą zgłaszać sołtysi, radni lub burmistrz.

· W konkursie nie mogą brać udziału laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu (nagrodzeni i wyróżnieni).

5. Nagrody:

· Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy w poszczególnych kategoriach.

· Komisja może przyznać nagrody i wyróżnienia równorzędne.

6. Czas trwania konkursu i ogłoszenie wyników:

· Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie do 30 czerwca 2017 roku.

· Oceny przeglądów dokona Komisja powołana przez Burmistrza Bychawy w terminie 3-7 lipca 2017 roku.

· Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu Dożynek Gminy Bychawa 2017.