PIĘKNE MIASTO I GMINA – Konkurs

image_pdfimage_print

Szanowni Mieszkańcy serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV EDYCJI KONKURSU

„PIĘKNE MIASTO I GMINA"

(zobacz zdjęcia)
Podczas trzech poprzednich edycji konkursu mieliśmy okazję przekonać się o istnieniu wielu posesji czy balkonów, których właściciele szczególnie cenią sobie estetykę i piękny wygląd oraz ład i porządek w tzw. przydomowym obejściu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji.

Staraliśmy się wyróżnić te najpiękniejsze, choć wybór okazał się być niezwykle trudnym zadaniem. Między innymi z tego powodu zapadła decyzja o kontynuacji inicjatywy z poprzedniego roku i ogłoszeniu IV edycji konkursu. Podobnie jak w latach ubiegłych Burmistrz i Rada Miejska liczy na szeroki udział mieszkańców, ich zaangażowanie w upiększanie własnych siedlisk, wypracowanie zachowań ekologicznych, a przez to bezpośredni wpływ na poprawę wyglądu miasta i wsi.

A oto regulamin konkursu:

Założenia Programowe:
Organizacja Konkursu ma na celu: poprawę estetyki i wyglądu miasta i gminy, popularyzację postaw przyjaznych środowisku, wyróżnienie mieszkańców miasta i wsi, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni.

Organizatorzy Konkursu:

Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Bychawy.

zwicięzca III edycji

zwicięzca III edycji 2006r. – kategoria POSESJA


Współorganizatorzy:

 • Rada Miejska w Bychawie
 • Urząd Miejski w Bychawie
 • Bychawskie Centrum Kultury
 • Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
 • Bychawskie Towarzystwo Regionalne
 • Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej"
 • Zarząd Miejsko-Gminny OSP w Bychawie

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Burmistrza Bychawy.

Organizacja Konkursu:
Współzawodnictwo konkursowe prowadzone jest w trzech nowych kategoriach:
1.) NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD
2.) NAJPIĘKNIEJSZY BALKON
3.) NAJPIĘKNIEJSZE SOŁECTWO

Zgłoszenia do konkursu:
Osoby zainteresowane konkursem zgłaszają swój udział do Urzędu Miejskiego w Bychawie, najlepiej bezpośrednio do redakcji „Głosu Ziemi Bychawskiej” W konkursie mogą brać udział ogrody i balkony zgłoszone przez:

 • samych zainteresowanych,
 • wytypowane przez sołtysa, rady sołeckie, rady osiedli, burmistrza i radnych,

Sołectwa do konkursu zgłaszają sołtysi, burmistrz i radni.

Nagrody:
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy w poszczególnych kategoriach. (Komisja może przyznać nagrody, wyróżnienia lub nagrody równorzędne).

Czas trwania konkursu:

 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie do dnia 31 lipca 2007 roku w Urzędzie Miejskim w Bychawie w godz. 7.15-15.15 lub w Redakcji „Głosu Ziemi Bychawskiej w godz. 7.30-15.30.
 • Ocena wyników konkursu obejmuje okres od dnia 1 sierpnia do 23 sierpnia 2007 roku.
 • Przegląd konkursowy nastąpi do dnia 23 sierpnia 2007 roku.
 • Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu Dożynek Gminnych Oceny przeglądów zgodnie z określonymi w regulaminie kryteriami, dokona Komisja zatwierdzona przez Burmistrza.

 

Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez podanie ich do publicznej wiadomości w „Głosie Ziemi Bychawskiej".
Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi na spotkaniu z władzami samorządowymi podczas obchodów Dożynek Gminnych w terminie podanym przez organizatora.

Burmistrz Bychawy
Andrzej Sobaszek