Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bychawa

image_pdfimage_print

1. Odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Bychawa zajmuje się firma EKOLAND Sp. z o.o. ul. M. J. Piłsudskiego 12, 23-200 Kraśnik.

Umowa zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych została zawarta w dniu 3 stycznia 2017 r. na okres do 3 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r.

2. Odebrane odpady komunalne z terenów nieruchomości zamiszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Bychawa przekazywane są do zakładu Zagospodarowywania Odpadów Komunalnych w Bełżyczach spłóka z o. o. ul. Przemysłowa 35,  24-200 Bełżyce. Na podstawie zawartej w dniu 3 stycznia 2017 r. na okres od  3 stycznia 2017 r. na okres do 3 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r.

3. Przedsiębiorcy musza zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która wpisana jest do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Bychawa.

BIP > Rejestr działalności reglamentowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych