Podpisano list intencyjny w/s przyszłorocznego remontu drogi w lesie Dąbrowa

19 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Bychawie miało miejsce podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2269 L” celem poprawy systemu komunikacyjnego i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Lublin i powiatu lubelskiego, zawartego pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Krzysztofa Żuka – prezydenta Lublina, a Powiatem Lubelskim z ramienia którego działa Paweł Pikula – starosta lubelski.

Dokument został zawarty przy udziale Janusza Urbana – burmistrza Bychawy, Jacka Anasiewicza – wójta gminy Głusk, Jana Andrzeja Dąbrowskiego – wójta gminy Strzyżewice, Magdaleny Sałek – wójta gminy Jabłonna, Katarzyna Bryda – wójta gminy Krzczonów, Teodory Zaręba – wójta gminy Zakrzew oraz Anny Wojtas – wójta gminy Wysokie. Na spotkaniu obecni byli także m.in.: Henryk Dudziak – radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Henryk Krajewski – radny Rady Powiatu w Lublinie i Bogdan Wałachowski – radny Rady Gminy Jabłonna. Wydarzenie to było wyczekiwane przez wielu kierowców podróżujących – nierzadko dwukrotnie dziennie – między miejscowościami położonymi na południe od Lublina, a tymże miastem wojewódzkim.

Janusz Urban – burmistrz Bychawy tytułem wstępu podkreślił, że „spotkanie to jest niewątpliwie uwieńczeniem kilkuletnich już starań samorządowców”. Jako kolejny głos zabrał Paweł Pikula – starosta lubelski, który mówił o tym, że układ komunikacyjny określony drogą 2269 Lublin – Bychawa jest dla mieszkańców tych terenów niezwykle istotny – „Zależy nam na tym, aby ten trakt komunikacyjny był na dobrym poziomie technicznym. Dbamy również o elementy bezpieczeństwa, ponieważ występuje tu wysokie natężenie ruchu.” Starosta w imieniu samorządowców oraz mieszkańców podziękował prezydentowi Lublina za złożenie deklaracji o zabezpieczeniu środków na modernizację tejże drogi na odcinku miejskim na wysokości tzw. lasu Dąbrowa już w przyszłorocznym budżecie. Krzysztof Żuk wyjaśnił, że jego przyłączenie się do realizacji tego przedsięwzięcia wynika nie tylko z tego, że będzie ono służyć mieszkańcom, ale będzie też jednym z elementów budujących „pewną spójność komunikacyjną” istotną z punktu widzenia przedsiębiorców i ogólno pojętego bezpieczeństwa. Prezydent wskazał także na drugi wymiar porozumienia, którym jest stworzenie płaszczyzny do współpracy. Po przemówieniach samorządowcy przystąpili do podpisywania wymienionego wyżej listu intencyjnego.

Sylwia Paćkowska / Urząd Miejski w Bychawie