Podpisano umowę na budowę nowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Bychawy

Wczoraj, tj. 12 czerwca 2017 r. przedstawiciele Bychawskiego Ludowego Klubu Sportowego „GRANIT” Jacek Ozimek oraz Piotr Frączek podpisali umowę na budowę nowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Bychawy. Niebawem Bychawski Ludowy Klub Sportowy „GRANIT” przystąpi do realizacji operacji pn. „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej na terenie Bychawy”, który znalazł się na liście projektów do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie ilości obiektów rekreacyjnych na terenie Bychawy, z czym związane jest zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców korzystających z wybudowanej infrastruktury rekreacyjnej (szacuje się, że z nowych obiektów rekreacyjnych skorzysta 300 mieszkańców miesięcznie). Operacja ta jest odpowiedzią na potrzeby wskazane przez grupy społeczne defaworyzowane na terenie naszej gminy.

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji:

Bezpośrednim efektem rzeczowej realizacji operacji będzie utworzenie dwóch nowych miejsc rekreacyjno-sportowych (plac zabaw i dwie siłownie napowietrzne). Poza tym przewiduje się, że w wyniku realizacji przedmiotowej operacji z nowych obiektów skorzysta 300 mieszkańców miesięcznie, co daje nam 3600 osób rocznie.

Wartość projektu: 142 033,10 zł

Wartość dofinansowania z PROW na lata 2014 – 2020: 134 931,00 zł

 

2017-06-13 loga projektu