Podpisano umowę z firmą, która wybuduje nowe oszczędne oświetlenie w Bychawie

2017-06-29 eu projekt kotly solary bychawa

Projekt „Budowa i modernizacja niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w Gminie Bychawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działania 5.5 „Promocja niskoemisyjności”.

Jest to pierwszy etap poprzedzający realizację projektu „Budowa i modernizacja niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w Gminie Bychawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, a został nim Marek Młodnicki PPHU „ANMAX”, ul. T. Kościuszki 125, 24-200 Bełżyce.

Zamówienie obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Bychawa w dwóch częściach:

Część I – Budowa oświetlenia w ulicach Marszałka Józefa Piłsudskiego i Adama Mickiewicza:
– wykonanie układu pomiarowego
– budowa linii kablowej – obwód 3
– budowa punktów oświetleniowych z elementami sterowania 20 sztuk.

Część II – Budowa oświetlenia w ulicy Armii Krajowej:
– budowa linii kablowej – obwód 1
– budowa punktów oświetleniowych z elementami sterowania – 11 sztuk.

Planowana wartość robót budowlanych brutto wynosi 227 500,80 zł za pierwszą część zamówienia i 140 490,60 zł za drugą część zamówienia.

Ciekawostką projektu jest implementacja Systemu Inteligentnego Oświetlenia, który umożliwi automatyczną zmianę parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jednocześnie system poinformuje administratora oświetlenia o pracy i awariach on-line.